מפגש נשים אצל ר' מנהלת הנשים ד"ר סוזי בן ברוך
מפגש נשים אצל ר’ מנהלת הנשים ד”ר סוזי בן ברוך