איגוד הגמלאים של המשטרה ושב”ס מרכין ראש ומודיע בצער רב על פטירתו של גמלאי המשטרה עמרם עדני ז”ל תהיה נשמתו צרורה בצרור החיים.
 
לפני פרישתו מהמשטרה היה עדני עמרם מפקד מחסן ציוד אישי בבסיס המשטרה בבית דגן וטיפל ביחידות המשטרה מכול רחבי הארץ בכל הקשור לציוד אישי וציוד יחידתי הנדרש למבצעים ולשגרה.
 
עמרם עדני ז”ל היה אחד מעמודי התווך של המחלקה הלוגיסטית אהוב ונערץ על ידי השוטרים עקב התייחסותו השרותית, אדיבותו וצניעותו.
עמרם היקר תחסר לנו לחבריך שעבדו לצדך ביחידה במשך עשרות שנים.
תנוח בשלום על משכבך חבר יקר!!!
 
אורי אסף
מנכ”ל איגוד הגמלאים של המשטרה ושב”ס