בשעה טובה נחתם הסכם *ראשוני* עם בנק לאומי למתן הלוואות לשוטרים, סוהרים וגימלאי הארגונים כנגד החזרי תשלומי העבר בגין העדר בטחון תעסוקתי! יודגש כי, חתימת ההסכם הינה צעד ראשוני בלבד המחייב המשך היערכות של כלל הגורמים ובדגש על גמר החישובים של סכומי הזכאות על ידי חשבויות המשטרה ושב”ס. עם השלמת כל הפערים יצא פירסום מסודר מטעם קרנות השוטרים לגבי תנאי ההלוואות ואופן המימוש. *יודגש כי אין לפנות לבנק לאומי עד לקבלת הודעה מסודרת בנושא!*