Menu
Menu

אודות

יעוד האיגוד

 • לשמש מסגרת ארגונית המאגדת את הגמלאים.
 • לפעול למען הבטחת זכויות הגמלאים ושיפור רמת חייהם.
 • לייצג את הגמלאים בפני כל גוף, מוסד, רשות, או פורום.
 • לשמור על הזיקה בן האיגוד למשטרת ישראל ושרות בתי הסוהר.
 • לטפח יחסי חברות בארגון ולארגן פעולות תרבות ובידור.
 • לטפח את נושא ההתנדבות בין חברי האיגוד
 • לסייע לגמלאים במצוקה רפואית וכלכלית.

מי אנחנו

 

 • איגוד הגמלאים מונה היום כ- 11,000 גמלאי המשטרה ושב”ס.
 • החברים מצטרפים לאיגוד במהלך כנסי הפרישה ובאמצעות האתר.

 

הנהלת האיגוד

 

הנהלת האיגוד נבחרת אחת לארבע שנים, על-ידי כל נציגי המועצה הארצית של האיגוד.

 

ההנהלה כוללת: 

 

 • יו”ר איגוד גמלאי המשטרה ושב”ס – יעקב פיטוסי
 • מ”מ יו”ר איגוד גמלאי המשטרה ושב”ס – אלי חדד.
 • גזבר איגוד גמלאי המשטרה ושב”ס – יוסף דהאן.
 • מזכ”ל איגוד גמלאי המשטרה ושב”ס- שמעון שלום.
 • רכז גמלאים – סמיח טאפש.
 • יו”ר כבוד של איגוד גמלאי המשטרה ושב”ס – יעקב חביב.
 • מנכ”ל איגוד גמלאי המשטרה ושב”ס – אורי אסף.
 • יועץ משפטי של איגוד גמלאי המשטרה ושב”ס – אהרון רביד.
 •  מבקר איגוד גמלאי המשטרה ושב”ס – לאה פורת.
 • מנהלת אדמיניסטרטיבית האיגוד – מאירה פינחסי.
 • חברי ההנהלה מתכנסים לישיבה אחת לחודש.
 • חברי המועצה המצומצמת, שהינם יושבי הראש הסניפים והם הגוף הביצועי הפועל לצד הנהלת האיגוד מתכנסת אחת לחודשיים.
 • נציגי המועצות עצמם נבחרים בבחירות חשאיות בעשר מועצות סניפים הפועלות ברחבי הארץ, על-פי גודלן היחסי .
 • אחת לששה חודשים מתכנסים חברי המועצה הארצית המורחבת.
 • חלק  מהחלטות ההנהלה או המועצה המצומצמת טעונה אישור של רוב חברי המועצה הארצית.

 

ראש לשכת האיגוד

פנחסי מאירה

יושב ראש האיגוד

פיטוסי יעקב

יושב ראש סניף גליל

רג’א חיר​

מזכ”ל האיגוד

שמעון שלום

גזבר האיגוד

דהאן יוסף

תקציבי האיגוד

 

תקציב האיגוד מושתת על מיסי החבר השנתיים המועברים לקופת האיגוד.

מס החבר החודשי הינו 40 ₪, דהיינו 480 ₪ לשנה.

גורמים מסייעים

משטרת-ישראל מסייעת בהקצאת  משרדים, טלפונים וכד’ לצורך פעילות האיגוד בחלק מהסניפים והמועדונים בתחנות המשטרה המופעלים באמצעותו.
חברת קרנות השוטרים, מסייעת בהקמה  מועדוני הגמלאים,
רוכשת ציוד וריהוט, מסבסדת פעילות רווחה, תרבות הפנאי ועוד.

האיגוד פועל לרווחת גמלאי המשטרה ושב"ס במגוון התחומים הבאים

 • נופשונים – בני 3-4 ימים באילת, ים המלח וטבריה, במלונות של 4 כוכבים ויותר.
 • ימי כיף – טיולים יומיים באתרי הארץ, במרכזי ספא, יום פעילות במלון במחיר שווה לכל נפש.
 • נשפים – נשף סניף (סניף מקביל למרחב) באולמות בעלי רמה עם תכניות אמנותיות.
 • טקס הגבורות – הנהלת האיגוד מארגנת אחת לשנה טקס  גבורות שבו מוענק שי לכל גמלאי בהגיעו לגיל גבורות (גיל 80 ), הגמלאי מוזמן עם משפחתו לטקס נוסטלגי והבעת תודה והערכה על תרומתו.
 • הרצאות, חוגים וסדנאות – במהלך השנה מתקיימים הרצאות, חוגים וסדנאות במועדוני הגמלאים.
 • סיוע כספי למצוקה בריאותית – האיגוד מעניק עד 3,000 ש״ח לסיוע רפואי  כמענק חד פעמי, לחבר הנמצא במצוקה בריאותית / רפואית מוכחת כתוצאה מרכישת תרופות או מכשוררפואי שאינם בסל התרופות.
 • שי שנתי – בנוסף לפעילויות הנ”ל, מעניק האיגוד לחברים שי בראש  
  השנה בסכום של 300 ₪.
 • שמירת זכויות הגמלאים – שמירת זכויותיהם הפנסיוניות של החברים אל מול המשרד לביטחון פנים, המשטרה האוצר או כל גוף, מוסד, רשות, או פורום.
 • כל הפעילויות השונות המבוצעות בסניפים ובמועדונים הם בהתאם לתוכנית תקציבית שנתית.
גלילה לראש העמוד